Organización

Dirección

Sara García e Ángel Sánchez

Programación

Sara García

Produción

Ángel Sánchez

Coordinación de Produción

Pablo Comesaña e María Cortegoso

Teatro Municipal de Tui

Miguel Alfaya, Melchor Ordóñez, Diego Leirós e Fabián Barreiro

Equipo de Produción

Andrea Comesaña, Charlie Hermida, David López, Dani Rodríguez, Fran García, Gonzalo Lomba, José Álvarez, Juan Serodio, Lucía Vázquez, Mar F. Cendón, María Rodríguez, María Sánchez, Paula Alfaya, Tomás Vidal, Víctor Franco.

Responsable de Comunicación e Asistente de Programación

Victor Paz Morandeira
prensa@play-doc.com

Deseño, Imaxe e Cabeceira

Calpurnio
www.calpurnio.com

AGRADECEMENTOS

MOITAS GRAZAS a Manuel Zayas, Nicolas Azalbert (Cahiers du Cinéma), José Manuel Sande (CGAI), Jaime Pena (CGAI), Carlos Muguiro, Manolo González, María Enguix, Paul Sturtz (True/False FF), Chris Boeckmann (True/False FF), Jérémie Moussaid Kerouanton (Radio Groovalización), Marta Andreu, Gustavo Rodríquez, Vanesa Rodríguez, Beti Rey, José Font, Moisés Rodríguez e moi especialmente a todos os PLAY-DOC SUPPORTERS polo seu apoio e xenerosidade. GRAZAS! THANK YOU!